Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Darmowa wysyłka!
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)

Wzór odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się formularz odstępienia od umowy.

Bardzo proszę o zaznaczenie treści formularza, skopiowanie (Ctrl+C) oraz wklejenie do edytora tekstu (np. MSWord) i uzupełnienie "wykropkowanej części".

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):  ..........................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..............................................................................
Adres konsumenta(ów): ................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Data i podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.